NovostiUpravljanje AutoCAD dokumentima – MoRe konektor

Sustav za upravljanje dokumentima – More, dobio je mogućnost rada s AutoCAD dokumentima iz AutoCAD sučelja.

MoRe AutoCAD konektor omogućava korisnicima AutoCAD rješenja jednostavnu interakciju s Alfresco ili MoRe sustavom za upravljanje dokumentima, direktno iz AutoCAD sučelja. Na taj način omogućeno je projektantskim i arhitektontskim uredima, građevinskim poduzećima i drugim korisnicima AutoCAD rješenja da na jednostavan način čuvaju sve dokumente vezane uz određeni proizvod ili projekt (ugovori, ponude, specifikacije, nacrti,…). Pri tome je u MoRu moguće vidjeti predpregled AutoCAD dokumentacije bez potrebe za instaliranim AutoCAD-om na lokalnom računalu.

Pomoću MoRe AutoCAD konektora, korisnici mogu iz AutoCAD-a pretraživati i otvarati dokumente, obavljati check-in/check-out
dokumenata i raditi s metapodacima. Pri spremanju ili otvaranju dokumenata iz MoRe sustava za upravljanje dokumentima, sačuvane su i sve reference (XREFS) između povezanih datoteka (DWG, DGN, PDF, raster,…). Kao rješenje bazirano na Web-u, MoRe omogućava rad s dokumentima s bilo koje lokacije koja ima pristup internetu, lakšu suradnju na udaljenim lokacijama, pregled i odobravanje dokumenata van ureda, te pristup korisnicima i partnerima bez troška dodatnog licenciranja.

Više informacija pronađite u našoj brošuri MoRe – AutoCAD konektor, te na našim stranicama Upravljanje dokumentima i Skeniranje dokumenata.