NovostiSystem Center Operations Manager i Veeam u Franck-u

IT Sistemi su u tvrtki Franck d.d. uspješno završili implementaciju Microsoft SCOM 2012 i Veeam Backup & Replication, te Veeam SCOM Management Pack for VMware rješenja.

Microsoft System Center

Novi Microsoft SCOM 2012 u Franck-u je implementiran u svrhu nadzora poslovnih aplikacija kao servisa kroz sve infrastrukturne komponente. Na ovaj način se funkcioniranje aplikacija prati od mrežne razine (Cisco), preko diskovnog podsustava (NetApp), virtualizacijske platforme (VMware),  operacijskih sustava (Windows) i aplikacija (Oracle), što u konačnici rezultura cjelovitim uvidom u stanje poslovne aplikacije. System Center Operations Manager 2012 je sustav koji donosi brojne prednosti u svakodnevnom poslovanju putem nadzora poslovnih aplikacija i proaktivnog rješavanja uočenih problema u njihovom radu.

Veeam je relativno mlada tvrtka koja u svojoj ponudi ima nekoliko tehnološki naprednih proizvoda orijentiranih na virtualna okruženja, pa se i tvrtka Franck odlučila za dva Veeam rješenja:

Veeam Backup & Replication je rješenje koje omogućava backup virtualnih servera, ali i pojedinačnih datoteka ili objekata iz aplikacije, što omogućava kasniji restore pojedinačnog elementa iz virtualnog servera (datoteka, AD objekt, e-mail ili drugi MS Exchange objekt,…), kao i pokretanje virtualnih servera direktno iz backup-a na storage-u. Implementacijom ovog rješenja je omogućen backup i virtualnih servera i aplikacija u jednom potezu, smanjujući vrijeme trajanja backupa i smanjenje zauzeća prostora korištenjem diferencijalnih backupa i deduplikacije.
Veeam VMware Management Pack za Microsoft SCOM omogućava nadzor kompletne VMware infrastrukture putem SCOM sustava (stotine raznih monitora i alertova poput memory pressure, disk pressure, IOPS, reporti, diagrami, dashboardi…) i na taj način dodatno proširuje nadzor poslovnih servisa kroz jednu izuzetno važnu komponentu – virtualizacijsku platformu.

Pogledajte i ostalu ponudu naših infrastrukturnih rješenja i proizvoda: