FIM (File Integrity Monitoring)

Rješenja

U radu poslovne mreže i informacijskih sustava na mreži unutar poslovne organizacije, praćenje promjena je izuzetno važno za provedbu sigurnosne politike i održavanje prihvatljive razine informacijske sigurnosti. Takve aktivnosti u današnjim heterogenim IT okruženjima predstavljaju izuzetan logistički problem. Jedini efikasan način kontrole promjena na ključnim podacima i sustavima jest implementacija sustava za osiguranje integriteta podataka, koji će u realnom vremenu pratiti promjene na podacima i sustavima i uspoređivati ih sa zadanim vrijednostima.

TripwireTripwire Enterprise je rješenje jedne od vodećih tvrtki u svijetu za IT sigurnost i automatizaciju regulatornih zahtjeva i od početaka je bio sinonim za sustav nadzora integriteta podataka – FIM (File Integrity Monitoring). Tripwire Enterprise je rješenje koje omogućava detektiranje neovlaštenih promjena sistemskih i drugih datoteka, automatsku usporedbu trenutnog stanja sustava sa zahtjevima sigurnosnih IT standarda (poput PCI DSS standarda), kao i automatski popravak sustava koji nisu sukladni sigurnosnim zahtjevima IT standarda.

Tripwire Enterprise

Tripwire Enterprise između navedenih nudi i sljedeće funkcionalnosti:

  • Usklađivanje sa regulatornim zahtjevima (npr. PCI DSS)
  • Praćenje promjena nad važnim datotekama
  • Podrška change management procesu
  • Integracija sa SIEM (Security Information and Event Management) rješenjima
  • Automatsku ocjenu stanja sigurnosti infrastrukture
  • Izvještaji za različite profile korisnika
  • Mogućnost automatskog povratka sustava u stanje usklađeno s regulatornim zahtjevima