Virtualizacija

Rješenja

Virtualizacija u užem smislu omogućava rad više logičkih ili aplikacijskih procesa na jednom fizičkom uređaju, dijeleći na siguran i pouzdan način hardverske resurse između raznih virtualnih okruženja koja na njemu postoje. Danas virtualizacija obuhvaća pojmove kao što su virtualizacija poslužitelja (servera), virtualizacija računala, virtualizacija desktopa, virtualizacija aplikacija, te u najširem smislu – virtualizacija poslovanja (Cloud Computing).

Neke od prednosti u poslovanju koje donose tehnologije virtualizacije su uštede na nabavci i održavanju IT opreme, oslobađanje kapaciteta postojeće IT opreme, ubrzana implementacija novih IT rješenja ili proširenja postojećih, jednostavnije upravljanje konfiguracijama, te razvojnim, testnim i produkcijskim okruženjima. Uz navedena poboljanja učinkovitosti upravljanja IT infrastrukturom, virtualizacija omogućava jednostavnije planiranje i provođenje upravljanja kontinuitetom poslovanja (Business Continuity), te oporavka od ispada (Disaster Recovery), te jednostavniju implementaciju visokodostupnih (High Availability) sustava.

  • Virtualizacija servera (poslužitelja) – omogućava postojanje više logičkih servera (Guest) na jednom fizičkom serveru (Host). Pri tome je moguće pojedine virtualne servere klonirati i kopirati, migrirati, backupirati, dodijeljivati im različite količine dostupnih resursa, a sve pod nadzorom hypervisor-a.
  • Virtualizacija desktopa – VDI (Virtual Desktop Infrastructure) omogućava centralizirano upravljanje desktop računalima. Pri tome su operacijski sustavi desktop računala zapravo virtualna računala na poslužitelju, koje se može centralizirano održavati, backupirati, nadograđivati, kopirati,… Svakodnevne operacije održavanja i deploymenta desktop računala i pripadnih poslovnih aplikacija postaju bitno jednostavnije.
  • Virtualizacija aplikacija – omogućava centralizirano upravljanje aplikacijama, pri čemu se aplikacija zapravo izvršava na poslužitelju, neovisno o operacijskom sustavu desktop računala. Implementacija, održavanje, backup i nadogradnja korisničkih aplikacija odvija se na poslužitelju virtualnih aplikacija umjesto na pojedinačnim korisničkim računalima.

VMWare je najveći proizvođač rješenja za virtualizaciju podatkovnih centara i cloud computing (VMWare vSphere i vCloud), poslužitelja (VMWare ESXi, vSphere i vCenter), desktopa (VMWare View), aplikacija (VMWare vFabric i ThinApp), te pripadnih rješenja za sigurnost, nadzor i upravljanje virtualnim okruženjem.

Veeam je jedan od najpoznatijih proizvođača rješenja koja olakšavaju upravljanje virtualnom infrastrukturom i podacima. Veeam Backup & Replication (vPower) omogućava jednostavno upravljanje Backup i Recovery procesima za VMWare vSphere i Microsoft Hyper-V okruženja, uz funkcionalnosti kao što su deduplikacija i kompresija, bez upotrebe agenata, provjera upotrebljivosti Backup-a, Recovery unutar nekoliko minuta,… Osim toga, Veeam nworks Management Pack omogućava integraciju i nadzor VMWare sustava s Microsoft System Center rješenjima, dok Veeam Monitor i Veeam Reporter pružaju dodatne mogućnosti nadzora VMWare sustava.

Kaviza (Citrix) VDI-in-a-box je rješenje za brzu i učinkovitu implementaciju VDI (Virtual Desktop Infrastructure) rješenja, uz bitno niže troškove implementacije od poznatijih, enterprise rješenja. Virtualizacija desktopa postiže se korištenjem postojećih fizičkih servera i storage sustava (opcionalno – Kaviza VDI-in-a-box ne zahtijeva dediciranu storage arhitekturu), korištenjem nekog od komercijalnih ili besplatnih rješenja za virtualizaciju poslužitelja (podržani hypervisor-i su VMWare ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer), te postojećih klasičnih PC računala ili tankih klijenata (Thin Client) koji komuniciraju putem RDP ili Citrix HDX protokola.