Upravljanje ispisom

Rješenja

Upravljanje ispisom (Print Management) postaje sve češće upotrebljavani pojam u doba smanjivanja troškova i jačanja svijesti o zaštiti okoliša. Vlasnici pisača, multifunkcijskih uređaja (MFP-ova) i kopirki često nisu svjesni troškova koje ti uređaji predstavljaju, kako kroz njihovo korištenje (papiri, toneri, električna energija), tako i kroz održavanje i nadzor (pozivi službi podrške radi rješavanja raznih problema).

Kvalitetna rješenja za upravljanje ispisom moraju podržavati slijedeće funkcionalnosti:

  • AUTENTIKACIJA I AUTORIZACIJA KORISNIKA – upisom lozinke, single sign-on ili upotrebom pametnih kartica; bilo korištenjem postojećih funkcionalnosti na MFP-ovima, korištenjem radnih stanica ili posebnim eksternim terminalom
  • PRAĆENJE ISPISA – bilježenje podataka o ispisu po uređaju i korisniku
  • PRAĆENJE I ALOKACIJA TROŠKOVA – na temelju podataka dobivenih praćenjem ispisa
  • “FOLLOW-YOU PRINTING” –  dokumenti poslani na ispis ispisuju se tek po dolasku i autorizaciji vlasnika dokumenta na mjesto ispisa; onemogućava se da ispisani dokumenti nenadgledani čekaju na ispisnom uređaju dok vlasnik ne dođe po njih
  • UVOĐENJE PRAVILA ISPISA: ISPIS U BOJI – dodjeljivanje prava ili zabrana ispisa u boji, po korisniku, odjelu, broju stranica… konverzija u crno-bijeli ispis
  • DVOSTRANI ISPIS – uvođenje obaveznog dvostranog ispisa
  • USMJERAVANJE PO UREĐAJIMA – određene vrste zahtjeva za ispisom mogu se slati samo na određene uređaje, npr. na brže uređaje, ili one s jeftinijom cijenom ispisa
  • IZVJEŠTAVANJE (REPORTING) –  korištenje ispisne infrastrukture po uređajima, djelatnicima, odjelima
  • PODRŠKA ZA UREĐAJE VODEĆIH SVJETSKIH PROIZVOĐAČA –  rješenje neovisno o proizvođaču ispisnih ili kopirnih uređaja
  • PODRŠKA ZA RAZLIČITA INFORMATIČKA OKRUŽENJA –  Windows, NetWare, UNIX i Linux print-serveri, Windows i MacOS X radne stanice, Citrix i RDP,…

IT Sistemi ovlašteni su partner tvrtke Equitrac (www.equitrac.com) za Adriatic regiju.
Equitrac