Elektronička pošta i faks serveri

Rješenja

Najjeftiniji i najpraktičniji oblik daljinske komunikacije je elektronička pošta (e-mail, e-pošta) i zbog toga je danas najučestaliji oblik komunikacije. Današnji e-mail sustavi sadrže mnoge funkcionalnosti koje omogućuju korisnicima da surađuju bilo kad i bilo gdje. Daljnja integracija korisnicima omogućava primanje faks (fax server) i glasovnih poruka direktno u njihov sandučić. E-mail serveri, zbog njihove važnosti i povjerljivosti informacija, zahtijevaju visoku dostupnost i sigurnost.

Osim osnovnih funkcionalnosti, sustavi elektroničke pošte pružaju i sljedeće:

  • kalendare, zadatke, adresare i upravljanje sastancima
  • javne mape za spremanje poruka i dokumenata
  • web pristup uslugama
  • pristup uslugama koristeći mobilne uređaje
  • “Unified messaging” – faks, govorna pošta, e-mail
  • fax server
  • visoku dostupnost

Velik broj aplikacija i uređaja pristupa vašoj e-mail infrastrukturi tako da je važnije nego ikada da razmislite o zaštiti vaših kritičnih e-mail podataka kada se odlučite na e-mail rješenje. Vaša organizacija ima mnogo razloga da se zaštiti i arhivira elektroničku poštu, od regulatornih do unutrašnje upravljačke organizacije.

Korištenje fax servera dodatno proširuje poslovne mogućnosti komunikacijske platforme, omogućava bolju kontrolu nad informacijama i olakšava poslovnu komunikaciju. Slanje ili primanje fax poruke svodi se na slanje, odnosno primanje elektroničke pošte, faks poruke jednostavnije je arhivirati, a fax dolazi u poštanski sandučić korisnika kojem je namijenjen. Osim klasične komunikacije putem analognih telefonskih linija (POTS) ili ISDN linija (BRI ili PRI, uz upotrebu odgovarajuće ISDN faks kartice), sve su popularnija FoIP (Fax over IP) rješenja koja omogućavaju razmjenu fakseva putem VoIP (Voice over IP) infrastrukture (SIP ili H.323), uz upotrebu odgovarajućeg softvera kao što je XCAPI.

IT Sistemi implementiraju vodeća e-mail server i fax server rješenja: