Arhiviranje i backup podataka

Rješenja

Količina generiranih elektroničkih podataka na godišnjoj razini je ogromna i u stalnom je porastu. Nedavna istraživanja pokazala su da je 2007. bilo generirano 281 exabajta podataka, 10% više od predviđanja i do 2011 predviđa se da će konačni volumen iznositi približno dva zetabajta (1800 milijardi gigabajta). Upravo što među ovim podacima postoje podaci koji se vrlo malo ili rijetko koriste javila se potreba za arhiviranjem.

Tvrtke arhiviraju podatke uglavnom iz tri razloga: da bi zaradile (iskorištavanje nepromjenjivog sadržaja te ponovno korištenje istih informacija),  uštedile (učinkovitost IT-a i kontrola troškova) ili uredno pohranile podatke (po standardima tvrtke ili države).

Što je arhiviranje?

Arhiviranje podrazumijeva sakupljanje, pravila za čuvanje i automatsku migraciju podataka s ciljem optimizacije IT infrastrukture, poštivanje propisanih standarda odgovornih tijela oko upravljanje te pohranjivanja podataka. Arhiviranje migrira podatke na podatkovne grane drugog reda koje mogu biti dostupe u kratkom vremenu ukoliko se javima potreba za nekim podacima, a ti se dobiva na performansama nekih aplikacija.

U čemu arhiviranje može pomoći Vama?

Nastanak arhiviranja je direktan odgovor tehničkim, operacijskim i financijskim izazovima koje rast količine podataka predstavlja. Kao rezultat, napravilo se rješenje koje osigurava dostupnost podataka, sigurnost podataka po međunarodno propisanom standardu te se cjelokupna infrastruktura optimizira samim procesom i sve to uz zadržavanje ili čak povećanje produktivnosti.

Cilj arhiviranja:

  • poštovanje državnih propisa za skladištenje podataka
  • povećavanje učinkovitosti IT-a skraćivanjem vremena izrade sigurnosnih kopija te povećanje performansi servera
  • smanjenje cijene pohrane podataka
  • zadovoljavanje zahtjeva za pristup fiksnim podacima uz povećanje broja korisnika

Postoje različite primjene arhiviranja podataka, dok smo mi specijalizirani za slijedeće:

  • E-mail arhiviranje
  • Datotečno (File) arhiviranje