Sigurnost

Proizvodi

MoRe omogućava sigurnu pohranu svih dokumenata i zapisa, uz pristup putem web-preglednika, čime se izbjegava direktan pristup repozitoriju, te neželjeno brisanje dokumenata.

Moguće je kreiranje proizvoljnog broja korisnika, grupa i podgrupa s pripadnim rolama i nivoima sigurnosti na nivou dokumenta, zapisa, ili čak pojedinačnog polja s metapodatkom.

Sinkronizacijom korisnika i grupa putem integracije s imeničkim sustavima izbjegava se kreiranje zasebnih korisničkih računa, te se nastavlja rad u poznatom okruženju.

Ključne sigurnosne značajke

  • Upravljanje korisnicima, grupama i rolama
  • Sigurnost na nivou dokumenta
  • Sigurnost na nivou pojedinih polja/metapodataka
  • Single sign-on (NTLM ili Kerberos)
  • Sinkronizacija korisnika i grupa putem LDAP-a
  • HTTP ili HTTPS klijent