Predefinirani moduli

Proizvodi

Upravljanje zapisima omogućava sveobuhvatno upravljanje dokumentima i zapisima tijekom cijelog životnog ciklusa – od obuhvata i klasifikacije, do upravljanje i izlučivanja dokumenata. Ovaj modul izrađen je u skladu s aktualnim hrvatskim i svjetskim standardima.

Procesiranje računa

Procesiranje računa obuhvaća sve korake navedenog procesa – od obuhvata do arhiviranja. Omogućava automatski obuhvat podataka s ulaznih računa (papirnatih ili elektroničkih), automatsku klasifikaciju, validaciju podataka pomoću postojećih sustava (npr. SAP ili Oracle), te odobravanje putem workflowa.

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima omogućava upravljanje cjelokupnom projektnom dokumentacijom i kolaboraciju na projektu, te na taj način povećava produktivnost i uspješnost u radu. Na taj način, dokumenti postaju strateška sredstva poslovanja.

Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom omogućava efikasnije upravljanje usklađenošću sa standardima (npr. ISO 9001 i sl.). Dokumenti koji opisuju politike, procese, upute i procedure sada se automatski upućuju na preglede i revizije, a čuvaju se i arhiviraju i sve prethodne verzije dokumenata.

Upravljanje fizičkom arhivom

Upravljanje fizičkom arhivom omogućava prikupljanje, indeksiranje, pakiranje, odlaganje  i uništavanje papirnatih dokumenata. Unatoč sve većem prodoru digitalnih tehnologija u svakodnevno poslovanje, mnoge organizacije zakonski su dužne čuvati originalne papirnate dokumente, što predstavlja dodatan trošak poslovanja (prostor za arhivu i potraga za dokumentima). MoRe omogućava točno praćenje fizičkih dokumenata i njihov brz pronalazak, te automatske obavijesti o dokumentima koji mogu biti uništeni, u svrhu čuvanja prostora za arhiviranje.