Kolaboracija pomoću zadataka i workflowa

Proizvodi

MoRe pruža web-baziranu okolinu za kolaboraciju, primjenjivu kako u malim tako i u velikim organizacijama, kreiranjem workflowa u skladu s poslovnim procesima.

Fleksibilnost sustava omogućuje podršku za različite procese poput odobravanja računa, dokumenata, procesiranje formulara itd.

Svaki korisnik ima vlastitu upravljačku ploču (dashboard) na kojoj su prikazani svi zadaci i dokumenti koji pripadaju njemu ili njegovoj grupi (Moji dokumenti, Moji zadaci, Zadaci moje grupe,…).

Pomoću MoRe-a procesi se automatiziraju slanjem dokumenata drugim korisnicima ili grupama putem dodijeljivanja zadataka i e-mail obavijesti. Svaki korisnik iz grupe kojoj je dodijeljen zadatak može obavljati razne akcije poput revizije i uređivanja dokumenta, pregleda privitaka (attachmenta), ispunjavanja formi itd. prije zatvaranja dokumenta ili zadatka, ili proslijeđivanja u slijedeći korak procesa.

Ključne mogućnosti kolaboracije

  • Workflow / Business Process Management
  • Praćenje zadataka i njihovih statusa
  • Obavijesti i notifikacije putem e-maila
  • Grafički uvid u stanje procesa