Skeniranje, e-mail, faks, ispis dokumenataKorištenje skenera i multifunkcijskih uređaja dio je svakodnevnog uredskog poslovanja

Proizvodi

MoRe pruža nekoliko načina za obuhvat dokumenata i automatiziranu dostavu poslovnih informacija. Radnje kao što su skeniranje, ispis, faksiranje ili slanje e-maila na dokumentima poput računa, narudžbenica, dopisa obavljaju se jednostavno, brzo i uz smanjene troškove. Skenirani dokument predstavlja početak poslovnog procesa.

U sklopu sustava MoRe nude se 2 načina za skeniranje dokumenata. Skeniranje dokumenata svih formata može poslužiti u svrhu digitalnog arhiviranja, nakon završetka poslovnog procesa, no prava snaga MoRe sustava za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima dolazi do izražaja kada ulaz skeniranog dokumenta predstavlja početak poslovnog procesa.

Masovno i distribuirano skeniranje pomoću postojećih skenera ili multifukcijskih uređaja, bez potrebe za specijaliziranim softverom za skeniranje. Ovakav način skeniranja namijenjen je prvenstveno uz upotrebu barkodova. MoRe omogućava prepoznavanje barkodova u svrhu separacije i klasifikacije dokumenata, OCR-a (Optical Character Recognition) i indeksiranja digitalne arhive.

Također, putem postojeće opreme za skeniranje moguće je korištenjem TWAIN driver-a skenera ili multifunkcijskog uređaja skenirati dokument direktno u arhivski sustav koristeći standardna MoRe i TWAIN grafička sučelja.

MoRe podržava sve vodeće proizvođače profesionalnih skenera kao što su Kodak, Fujitsu, Bowe Bell&Howell, Canon, Avision, HP, ali i sve ostale uređaje čijim se podešavanjem dokumenti jednim klikom mogu poslati u MoRe.

Korištenjem multifunkcijskih uređaja (MFP) koji su dio infrastrukture gotovo svakog poduzeća i koriste se za kopiranje, ispisivanje i slanje dokumenata faksom, moguće je jednostavno i bez dodatnih troškova unositi dokumente u MoRe digitalni arhiv.

Za potrebe naprednijeg skeniranja dokumenata, kao što je geografski distribuirano skeniranje, napredni OCR i automatska klasifikacija dokumenata (skeniranje i obradaulaznih računa, skeniranje pritužbi klijenata, obrada anketa,…) koriste se rješenja tvrtke Kofax.

Enterprise Service Bus (ESB) i Message Queueing (MQ) standardne su komponente MoRe sustava koje omogućavaju pouzdanu komunikaciju i razmjenu transakcija i dokumenata u obliku slika, datoteka, e-mail poruka, fakseva (uz upotrebu faks servera), odnosno za integraciju sa sustavima za zapis na mikrofilm, kao npr. Kodak DAW Digital Archive Writer.

Opcija Print-to-MoRe instalira standardni virtualni pisač u operativni sustav, i omogućava slanje dokumenata u MoRe u PDF obliku.