Upravljanje dokumentima – Funkcionalnosti

Proizvodi

Upravljanje dokumentima i zapisima

 • Kreiranje, dijeljenje i upravljanje zapisima i dokumentima, digitalni arhiv
 • Predlošci (doc, xls, …)
 • Pregled dokumenata
 • Višejezičnost
 • Verzioniranje (Check-In/Out)
 • Revizija (auditing)
 • digitalni potpis

Kolaboracija pomoću zadataka i workflow-a

 • Workflow / business process management
 • Praćenje zadataka i njihovih statusa
 • Obavijesti i notifikacije putem e-maila
 • Grafički uvid u stanje procesa / workflow-a
Više informacija Više informacija

Predefinirani moduli

 • Upravljanje zapisima (politike čuvanja i praćenja digitalnih i papirnatih dokumenata)
 • Procesiranje računa
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje dokumentima kvalitete
 • Fizička arhiva (pakiranje i pozicioniranje)

Mogućnosti prilagodbe

 • Prilagodljiva klasifikacijska shema
 • Prilagodljive forme
 • Prilagodljivo pretraživanje
 • Prilagodljivi izvještaji (reporting)
 • Prilagodljivi procesi (workflow)
Više informacija Više informacija

Ispis, skeniranje, faksiranje ili slanje e-maila direktno u MoRe

Sigurnost

 • Upravljanje korisnicima, grupama i rolama
 • Sigurnost na nivou dokumenta
 • Sigurnost na nivou pojedinih polja/metapodataka
 • Single sign-on (NTLM ili Kerberos)
 • Sinkronizacija korisnika i grupa putem LDAP-a
 • HTTP ili HTTPS klijent
 • sigurnosni certifikati
Više informacija Više informacija
   

Integracija s drugim sustavima

 • ESB (Enterprise Service Bus) – širok spektar mogućnosti za integraciju
 • CMIS (Content Management Interoperability Services) podrška
 • jBPM (jBoss Business Process Management)
 • Microsoft Office / Sharepoint Protocol integracija
 • sustavi za mikrofilmiranje, kao što je Kodak Digital Archive Writer i9600
 • Alfresco
 • Kofax (Kofax Release script)
 • AutoCAD

CRM

 • Povezivanje predmeta i dokumenata s partnerima i kontaktima

Integriran e-mail klijent

 • Kreiranje, odgovaranje ili prosljeđivanje e-mail poruka
 • Digitalni potpis e-mail poruka i automatska provjera digitalnog potpisa

Čuvanje i izlučivanje dokumenata

 • Definiranje na nivou dokumenata i zapisa

Integracija s imeničkim sustavima (Active Directory, LDAP)

Integracija s Fax i Email serverima