ITS SCOM Management Pack for KofaxNadzor i upravljanje Kofax okolinom uz pomoć Microsoft System Center Operations Manager-a

Proizvodi

IT Sistemi su razvili Microsoft System Center Management Pack za nadzor Kofax aplikacija. Može se koristiti kao samostalna komponenta unutar SCOM infrastrukture, ili kao dio Kofax Monitoring & Reporting rješenja, također razvijenog od strane IT Sistema.

ITS SCOM Management Pack for Kofax omogućava nadzor svih sistemskih resursa i komponenti Kofax infrastrukture putem System Center Operations Manager-a, uključujući udaljene lokacije i dostupnost mrežne komunikacije.
IT Sistemi Kofax SCOM Management Pack nadzire sve Kofax servise uključene u nadzirani Kofax sustav, kao i komunikaciju između Kofax Capture komponenti. Korisnici dobivaju obavijesti o greškama u radu pojedinih komponenti. Dijagnostički i recovery taskovi mogu biti pokrenuti automatski ili po porebi u svrhu brzog oporavka komponenti u kvaru. Različiti pogledi na sustav omogućavaju korisnicima bolji uvid u Kofax Capture okolinu.

Ovakav način nadzora hardverskih i softverskih komponenti omogućava prioritizaciju kritičnih dijelova sustava u svrhu automatiziranog slanja obavijesti ili poduzimanja korektivnih akcija u slučaju grešaka u radu, uključujući i cenralne i distribuirane Kofax servise i module. U kombinaciji s ITS Business Monitoring for Kofax rješenjem IT Sistema, te uz razvoj custom Management Pack-ova koji kao osnovu koriste IT Sistemi Management Pack za Kofax Capture, moguće je postići totalni nadzor korisničke infrastrukture za procesiranje dokumenata.

Za dodatne informacije, slobodno nam se obratite na telefon +385 21 383 572 ili e-mail adresu info@itsistemi.com

Od ožujka 2012. IT Sistemi su ponosan partner Microsoft System Center Partner Alliance. Članstvo u System Center ISV Alliance dokazuje naše namjere u zadovoljavanju potreba naših klijenata koji koriste Microsoft System Center rješenja.

Vezana rješenja i usluge IT Sistema: