Podrška

Naši korisnici mogu zatražiti podršku slanjem upita na email adresu:
support@itsistemi.com

Korisnici sa sklopljenim ugovorima o održavanju

Korisnici koji sa nama imaju sklopljen ugovor o održavanju mogu zatražiti podršku na dolje navedene načine.

Web: https://helpdesk.itsistemi.com/ocp/

Osim ako to nije drugačije definirano ugovorom o održavanju, aktivni sati podrške su radnim danom, Ponedjeljak – Petak od 09:00-16:00 CET.